Boeken maken

U vindt hieronder verschillende aspecten van het maken van boeken kort beschreven.
Zo krijgt u een eerste indruk van wat Bijzonderboek.nl voor u kan doen.

Boekconcept – Een manuscript is soms niet meer dan een stapel materiaal (teksten, illustraties) of zelfs alleen een idee, waarvan u niet goed weet ‘of er een boek in zit’. Wij nemen dat met u door en als we mogelijkheden zien, schrijven we een conceptvoorstel. Daarin geven we aan hoe het boek inhoudelijk en uiterlijk vorm kan krijgen.

Schrijven – Soms is een boekproject van een particulier vastgelopen: er ligt een stapel materiaal of interviews, er is zo langzamerhand haast maar het is niet duidelijk hoe het verder moet. Of een organisatie heeft een heel goed en uitgewerkt idee voor een boek over haar werk maar het moet nog wel helemaal geschreven worden. Bijzonderboek.nl kan in dergelijke gevallen de auteur leveren om het manuscript te schrijven of af te maken.

Redactie – Een manuscript dat af is, heeft vrijwel altijd redactie nodig. Veel van de boeken die wij maken zijn persoonlijke documenten. Met onze tekstredactie zorgen wij ervoor de stijl en sfeer van de tekst te bewaren terwijl het boek toch optimaal leesbaar wordt. De fotoredactie zorgt ervoor dat het beeld in overeenstemming is met de tekst en er wordt gekeken naar de technische kwaliteit van de foto’s om in druk het beste resultaat te krijgen.

Productie – Met productie bedoelen we het maken, het technische proces van manuscript tot boek. We zoeken een vormgever die past bij het boek dat ons voor ogen staat. Hij of zij zorgt voor een mooie lay-out van tekst en illustraties en voor het ontwerp van het omslag. U geeft vooraf aan hoe u over de uitvoering denkt en wat uw smaak is en daarna bespreken we het concept-ontwerp. Tenslotte volgen het drukken, binden en afwerken van het boek. Elke fase van het technische proces wordt nauwgezet gecontroleerd.