Zakelijk

Elk boekproject is anders. Over de zakelijke aspecten van het maken van uw boek wordt daarom vooraf uitgebreid overleg gevoerd. Twee aspecten, de verspreiding en de kosten, worden hier kort aangestipt.

Verspreiding – Bijzonderboek.nl is zelf geen uitgever en brengt geen boeken op de markt. Dat betekent dat wij niet aan boekhandels of particulieren leveren vanuit een eigen voorraad. We werken wel voor uitgevers en eventueel adviseren we opdrachtgevers over een commerciële uitgever of over verspreiding via eigen-beheeruitgevers op het internet.

De opdrachtgever krijgt als het boek klaar is, de oplage afgeleverd en verspreidt de boeken zelf. Particulieren geven vaak een exemplaar als geschenk bij een bijzondere gelegenheid aan familie en vrienden. Instellingen doen hetzelfde maar verkopen daarnaast ook wel binnen de organisatie of op een conferentie of symposium.

Elk boek krijgt een ISBN, dat is de unieke internationale boekcode waarmee een boek altijd teruggevonden kan worden. In direct overleg met u zorgen we ervoor dat mogelijk geïnteresseerde bibliotheken een (gratis) exemplaar ontvangen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag krijgt in alle gevallen een exemplaar. Zo wordt de publicatie voor iedereen toegankelijk.

Kosten – Geen boek of tekst is hetzelfde en we werken niet volgens een bepaalde standaard. Al uw wensen en de mogelijkheden van het project worden vooraf besproken. Dan volgt een begroting met technische specificatie van hoe het boek eruit komt te zien en vervolgens wordt er een op het project afgestemde afsprakenbrief opgesteld op basis waarvan gewerkt wordt.

Opdrachtgevers zorgen in beginsel zelf voor financiering van de uitgave. Dat kan eigen geld zijn, bv. bij familiegeschiedenissen (soms uit erfenissen), of subsidie uit fondsen die bepaalde onderwerpen ondersteunen. Instellingen kunnen een budget hebben voor activiteiten waar de boeken bij horen.

Bijzonderboek.nl probeert altijd een evenwicht te vinden tussen het beschikbare budget en de uitvoering van het boek. Het gaat bij boeken in eigen beheer vrijwel altijd om kleine oplages. Dat maakt de kosten relatief hoog. Maar juist het bijzondere en eenmalige karakter van de publicatie maakt dat veel mensen de investering meer dan waard vinden.