Sabine Micheels – Planvorming ontrafeld

Planvorming ontrafeld gaat over het maken van plannen en de dilemma’s die daarbij een rol spelen. Het begint eenvoudig met een beschrijving van iemand die zijn keuken wil verbouwen en aan een ontwerper vraagt daarvoor een plan te maken. Daarna worden de beschreven situaties steeds ingewikkelder: een buurman die niet aan een plan wil meewerken terwijl zijn inbreng wel nodig is; buren die hun tuinen gemeenschappelijk willen inrichten; een gemeente die een verpauperd bedrijventerrein wil aanpakken etc.
Vanuit deze beschrijvingen wordt met behulp van symbolen en definities een model ontwikkeld dat de complexe realiteit van planvorming verheldert.Iedereen die met planvorming te maken heeft, als individu of in professioneel verband, kan met dit model het proces van planvorming beter begrijpen en daardoor adequater reageren op de bijbehorende dilemma’s.
Het model is ontwikkeld vanuit ervaring met ruimtelijke planvorming, maar is in principe voor elk planproces te gebruiken. Het is het resultaat van een persoonlijke zoektocht, die als leidraad fungeert, zodat de lezer alle stappen en keuzes van de auteur in de ontwikkeling van het model kan volgen. Achterin het boek is een lijst van alle symbolen met definities en een voorbeeldmodel opgenomen.

Sabine Micheels is stedenbouwkundig ingenieur. Zij begon haar carrière als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de interfaculteit Planologie van de Universiteit Utrecht. Daarna werkte zij twintig jaar bij Adecs, een Delfts bureau dat gespecialiseerd is in methoden van planvorming voor (steden)bouwkundige projecten en ruimtelijke ordening. In 2008 vestigde zij zich als zelfstandig consultant en gebruikte haar jarenlange onderzoeks- en praktijkervaring voor het schrijven van Planvorming ontrafeld.
Zie voor meer informatie over de auteur
www.micheels.nl.